Mutual Trading Catalogue Vol. 9 - page 20

20
MUSHOHAI
TOYOSAWA SHUZO
6/1.8 L (+3) W/BOX Nara
NY
7850
JG
YAEMON
YAMATOGAWA SHUZO
12/720ml (+3) Fukushima
LA
8393
JG
YAEMON
YAMATOGAWA SHUZO
12/300ml (+3) Fukushima
LA
7268
JG
GASSAN
YOSHIDA SHUZO
12/720ml (+3) W/BOX Shimane
LA
8090
JG
TAKASHIMIZU KIMOTO
AKITA SHURUI
6/1.8 L (+4) W/BOX Akita
LA
3974
HI
3974
TJ
TAKASHIMIZU KIMOTO
AKITA SHURUI
6/720ml (+4) W/BOX Akita
LA
3975
TJ
KUBOTA KOUJU
ASAHI SHUZO
12/720ml (+2) Niigata
NY
7650
TJ
OTOKOYAMA
HACHINOHE SHUZO
6/1.8 L (+14) Aomori
LA
1164
TJ
OTOKOYAMA
HACHINOHE SHUZO
12/720ml (+14) Aomori
LA
1165
NY
6641
TJ
OTOKOYAMA
HACHINOHE SHUZO
24/300ml (+14) Aomori
LA
1166 1
NY
3958
TJ
HAKKAISAN
HAKKAI JYOZO
12/720ml (+5) Niigata
LA
4860
NY
4860
HI
4860
TJ
HAKKAISAN
HAKKAI JYOZO
15/300ml (+5) Niigata
LA
4850
NY
4850
HI
4850
TJ
HAKUTAKA
HAKUTAKA
6/720ml (+3.5) Hyogo
LA
6451
TJ
KAMOTSURU
KAMOTSURU SHUZO
6/1.8 L (+4) W/BOX Hiroshima
NY
7510
J
KAMOTSURU
KAMOTSURU SHUZO
6/720ml (+4) W/BOX Hiroshima
LA
6452 1
NY
8430
HI
6452 1
TJ
NANBUBIJIN
NANBUBIJIN
6/1.8 L (+5) Iwate
NY
8660
HI
8660
TJ
K
Jizake
LA
50, 51
NY
50, 51
HI
50
Alcohol
LA 170
NY 170
HI 170
D
••• Daiginjo
G
••• Ginjo
G Draft
••• Ginjo Draft
HJ
••• Honjozo
HJ Draft
••• Honjozo Draft
J
••• Junmai
J Draft
••• Junmai Draft
JD
••• Junmai Daiginjo
JD Draft
••• Junmai Daiginjo Draft
JG
••• Junmai Ginjo
JG Draft
••• Junmai Ginjo Draft
TJ
••• Tokubetsu Jummai
S
••• Seishu
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...364