Mutual Trading Catalogue Vol. 9 - page 18

18
FUKUCHO BIHO
IMADA SHUZO
12/300ml (+3) Hiroshima
LA
8102
NY
5510
JG
KAMOTSURU
KAMOTSURU SHUZO
6/1.8 L (+4) W/BOX Hiroshima
LA
5893
JG
KAMOTSURU
KAMOTSURU SHUZO
6/720ml (+4) W/BOX Hiroshima
LA
5894
JG
JOKIGEN FUJIN
KANO SHUZO
12/720ml (+2) W/BOX Ishikawa
LA
3988
JG
KIZAN NAMA GENSHU
KIDOIZUMI
12/720ml (-15) Nagano
NY
6023
JG Draft
KIKUSUI
KIKUSUI SHUZO
6/1.8 L (+1) W/BOX Niigata
LA
6385
NY
6385
HI
6385
JG
K
KIKUSUI
KIKUSUI SHUZO
12/720ml (+1) W/BOX Niigata
LA
1167
NY
7830
HI
123
JG
K
KIKUSUI
KIKUSUI SHUZO
12/300ml (+1) Niigata
LA
5108
NY
8400
HI
5108
JG
K
KIKUSUI ORGANIC
KIKUSUI SHUZO
6/720ml (+2) Niigata
LA
2605
NY
2605
JG
K
KIKUSUI ORGANIC
KIKUSUI SHUZO
12/300ml (+2) Niigata
LA
1980
NY
1980
JG
K
KIKUSUI HIYAOROSHI
[SEASONAL ITEM]
KIKUSUI SHUZO
12/720ml (+2) Niigata
LA
3953
NY
3953
HI
3953
JG
TAKI NO KOI
SAKURAMASAMUNE SHUZO
6/720ml (+2.5) W/BOX Hyogo
LA
8190
JG
NAGARAGAWA TENKAWA
KOMACHI SHUZO
12/720ml (+5) Gifu
LA
1985
NY
1985
JG
SHIMEHARITSURU
MIYAO SHUZO
12/720ml (+3) W/BOX Niigata
LA
2982
NY
8230
HI
2982
JG
MIYOZAKURA
MIYOZAKURA JOZO
6/720ml (+2) Gifu
NY
6660
JG
MUROMACHI BIZEN
MUROMACHI SHUZO
12/720ml (+2) W/BOX Okayama
LA
1963
NY
7090
HI
6996
JG
Jizake
LA
50
NY
50
HI
50
Alcohol
LA 170
NY 170
HI 170
D
••• Daiginjo
G
••• Ginjo
G Draft
••• Ginjo Draft
HJ
••• Honjozo
HJ Draft
••• Honjozo Draft
J
••• Junmai
J Draft
••• Junmai Draft
S
••• Seishu
JD
••• Junmai Daiginjo
JD Draft
••• Junmai Daiginjo Draft
JG
••• Junmai Ginjo
JG Draft
••• Junmai Ginjo Draft
TJ
••• Tokubetsu Jummai
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...364